Curriculum Vitae

CV Cristina Grenholm (urval)

Utbildning

 • Studentexamen från humanistisk linje, Nyköping, 1978.
 • Kompletterande naturvetenskaplig gymnasial utbildning, Uppsala, 1979.
 • Teologie kandidat, Uppsala universitet, 1983.
 • Pastoralteologisk utbildning vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala 1984.
 • Prästvigning för Stockholms stift efter prästexamen 1985.
 • Teologie doktorsexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 1990.
 • Docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 1995.
 • Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Karlstads universitet 2003.

Anställningar

 • Pastoratsadjunkt i Hammarby pastorat, Upplands Väsby, Stockholms stift 1985-1986.
 • Studentpräst i Uppsala domkyrkoförsamlings pastorat 1986-1988.
 • Forskarutbildning vid Uppsala universitet 1988-1990.
 • Universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap, särskilt kristen trosåskådning vid Uppsala universitet 1990-1999.
 • Forskartjänst vid Vetenskapsrådet (tidigare Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) i ämnet Jämställdhetsforskning med religionsvetenskaplig inriktning 1999-2005.
 • Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Karlstads universitet 2003-2009.
 • Kyrkosekreterare, kyrkokansliet i Uppsala 2009-

Förtroendeuppdrag

 • Andre redaktör för Svensk Kyrkotidning 1990-1993.
 • Ledamot av Kyrkomötets läronämnd 1991-2009.
 • Förste redaktör för Svensk Kyrkotidning 1994-1999.
 • Ledamot av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) 1995-2000
 • Arbetande ersättare i Uppsala universitets konsistorium 1997-1999.
 • Dekanus för estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet 2006-2009.
 • Styrelseledamot i Sveriges kristna råd 2009-
 • Skribent i Kyrkans Tidning 2010-
 • Ledamot i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden 2013-
 • Ledamot i Migrationsverkets etiska råd 2014-
UA-43493254-1