Om mig

Foto Magnus Aronson_DSC6760Jag är präst i Svenska kyrkan. Jag har uppdraget som kyrkosekreterare vid Kyrkokansliet i Uppsala. Jag arbetar nära ärkebiskopen och generalsekreteraren och samordnar det teologiska arbetet på Svenska kyrkans nationella nivå. I det arbetet får jag använda det jag lärt mig under mina år som lärare och forskare i kyrkans sammanhang.

För mig är tron både hjärtats språk och ett fascinerande landskap. Tron berör mig personligt och existentiellt. Men den är mer än något som finns i mitt inre, den är en tradition. I trons landskap har människor rört sig i århundraden. Budskapet har tolkats, anpassats till nya situationer och förankrats i de välkända orden.

Evangeliet om Jesus Kristus är en vändpunkt. Där vänds sorg till glädje och bördor lyfts av, så att vi får hjälp att leva. Det är detta jag vill berätta om, eftersom det aldrig kan sägas en gång för alla.

Tillsammans med mina medarbetare vid Sekretariatet för teologi och ekumenik tar vi ansvar för att Svenska kyrkan har en levande teologisk reflektion på nationell nivå, som vårt bidrag till församlingslivet och stiftens arbete. Nu arbetar vi med processen Dela tro – dela liv, förbereder jubileumsåret 2017 och har ett stort forskningsprojekt om undervisning och lärande i Svenska kyrkans praktiker.

UA-43493254-1