Tro och tillit

Att tro handlar om tillit till att Gud vill oss väl och finns nära oss. Att tro är att vila i en förvissning om att Gud stöder, bär och tar oss i anspråk. Men tron har också ett innehåll. Den berättar om vad det är vi kan lita på, om livets mening och om vad det är som håller som vägledning för att skapa ett gott samhälle. Tron ger kunskap om sådant vi inte säkert kan veta något om, men ändå behöver ta ställning till.

Precis som när det gäller annan kunskap om komplexa sammanhang är det varken självklart hur vår kunskap ska tolkas eller enkelt att hitta sanningen. Vi behöver vara beredda på att få ompröva det vi kommit fram till. Människor tror olika och ger olika skäl för sina uppfattningar. Akademiska studier i teologi ger oss kunskaper om variationen. De hjälper oss också med redskap för att komma fram till en genomreflekterad tro. Det kritiska samtalet om tron är viktigt och religionskritik hjälper oss att inte bli fast i en dogmatisk tro som inte håller för möten med livet.

Tilliten till Gud och vår kunskap om trons sammanhang stöder varandra. Vi behöver båda för att finna balansen mellan att förnya och bevara. Både livet och tron ställer oss inför frågor som inte alltid kan besvaras med bekanta svar. I tillit till att Gud leder oss på alla våra vägar kan vi få vara både djärva och trygga.

Jag tror att Gud har skapat världen, men jag tror inte att det skedde på sex dagar. Jag vet att bibeln rymmer flera berättelser om hur skapelsen gick till, men att de inte är vetenskapliga förklaringar. Kristen tro på att Gud skapat världen handlar om att vi kan lita på att den är god, trots att den också rymmer mycket hemskt. Berättelsen om Jesus visar dessutom att vad som än händer oss, så finns det förlåtelse, förnyelse och till och med ett liv bortom döden. Den tron får förstås konsekvenser för hur jag möter utmaningarna i livet. Kristna människors hopp har gjort många uthålliga i kampen för fred och rättvisa.

UA-43493254-1