Vår tro som min: Levande trosbekännelse

cover_vartrosommin141124_8

”Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse”, säger prästen när trosbekännelsen ska läsas i gudstjänsten. Vad innebär det att stämma in? Kan jag läsa med även i de ord jag är obekväm med?
I min nya bok vandrar jag med läsaren igenom den apostoliska trosbekännelsen, som varit en samlingspunkt för kristna över hela världen i snart tvåtusen år. Den börjar med skapelsen och slutar med himlen. Jag låter bibeltexter och psalmer, traditioner och teologer, kyrkans tro och den egna mötas i resonemang som inbjuder till tankar och samtal.
Boken finns att beställa från Verbum.

UA-43493254-1