Levande teologi

Teologi handlar om att låta en tradition leva. Det är som när vi bakar bröd med samma ingredienser som förr, men vi bakar ständigt nytt. Teologin är också färskvara. Vi återvänder inte bara till källorna, vi använder dem för att tolka livet nu.

Bibeln har alltid attraherat mig genom att texterna har så många ingångar och ständigt fylls av nytt liv. Under studietiden följde jag Margit Sahlins bibelstudier på Sankta Katharinastiftelsen i Stockholm. Vi gick laget runt och delade med oss av sådant som var och en såg i texten som gav insikter och upptäckter eller väckte frågor. I Margits sammanfattning fick texten liv, både genom att hon tog till vara det vi sagt och genom att hon alltid tillförde något mer genom sin breda kunskap och erfarenhet. Hon var en förebild för hur prästen kan vara både öppen för Guds tilltal genom de många rösterna och trygg i sina specialkunskaper.

För mig är det viktigt med tilltro till varje människas religiösa förmåga. Vi kan olika mycket, men alla har förmågan att utveckla sin egen tro eller livsåskådning i dialog med andras erfarenheter i historia och nutid. Teologi behöver inte vara så högtidligt. Det är helt enkelt tal om Gud, eller ännu mer vardagligt, gudsprat. Gudspratet önskar jag att många vill delta i och lära av. Sådana samtal får betydelse för livet i tron, för bön och gudstjänst.

I min bok Levande teologi förklarar jag mer hur jag menar. Med reflektionskorten Levande samtal kan man få inspiration och hjälp till eget gudsprat. I februari kommer min nya bok om trosbekännelsen: Vår tro som min: Levande trosbekännelse. Allt finns tillgängligt på Verbums hemsida.

UA-43493254-1