Posts by Cristina

Eftertanke: I kyrkan kan vi bli både mindre och större ur Kyrkans tidning

Posted by on Jan 14, 2015 in media | 0 comments

Många söker sig till Guds hus. Det är en plats där det är gott att vara. Lugnet sänker sig och andetagens rytm blir vilsam. Pulsen tycks förena sig med generationers gemensamma hjärtslag. Ljuden blir mjuka, tystnaden talar utan ord. Kyrkan drar blicken till sig. Porten är större än andra dörrar. Tornet syns på långt håll. Kyrkan ger både trygghet och en känsla av förankring till många som passerar. De oplanerade besöken är fler än de inbokade. Kyrkan är en plats dit man kan slinka in på väg till något annat. En kort stund kan man gå omkring eller sitta ner eller tända ett ljus. När man går...

Read More

P1: Ordet

Posted by on Sep 7, 2013 in media | 0 comments

Texten är hämtad från Sveriges radios hemsida – klicka här för att lyssna på programmet. Författaren Bruno Schultz ansåg att dagens splittrade värld kunde helas med poesi. I orden fanns en helig kraft som människan hade glömt bort. På samma sätt finns det i början av Johannesevangeliet en beskrivning av Ordet som alltings ursprung. Ordet är hos Gud, och ordet är Gud. Dagens program handlar om ordens kraft, språkets helighet och den tystnad som döden innebär. Medverkar i programmet gör Cristina Grenholm, präst och direktor för sekretariatet för teologi och ekumenik i Svenska kyrkan,...

Read More

P1: Kvartsamtal den 13 maj 2011 med Cristina Grenholm

Posted by on Sep 7, 2013 in media | 0 comments

Denna text är hämtad från Sveriges radios hemsida, klicka här för att lyssna på inslaget. Vad kännetecknar Svenska kyrkans teologi? Enligt Christina Grenholm, Svenska kyrkans chefsteolog, är teologin levande, inte oföränderlig. Därför kan synen på arvssynd och samkönade äktenskap förändras över tiden. Och de eviga frågorna är eviga, inte därför de saknar svar, utan för att de måste ställas och besvaras hela tiden, säger hon. I dagarna har hon kommit ut med boken Levande teologi. Hör henne i ett samtal om dagens teologi, som hon gärna kallar ”Gudsprat”. Lyssna...

Read More

Eftertanke Vi delar samma liv ur Kyrkans Tidning

Posted by on Aug 30, 2013 in media | 0 comments

Enheten i Kristus handlar om hela mänskligheten. Målet med skapelsen är ett fredsrike där lejon och lamm lever sida vid sida, eller som det uttrycks i den gammaltestamentliga texten denna söndag: där Efraims avund upphört och Judas fiendskap tagit slut. Det handlar om Syrien och Egypten. Enheten i Kristus är målet för oss som inte förstår varandra och inte vill varandra väl. Vi människor, som låter djupa och mångåriga konflikter leva. Vi som uppgivet frågar oss om något går att göra eller om hoppet är ute? Övertygelsen om enheten i Kristus är vägen till målet. I strävan efter den enhet som...

Read More

Miller möter Cristina Grenholm i P4 Uppland

Posted by on Aug 20, 2013 in media | 0 comments

Lyssna: Cristina Grenholm (hela...

Read More
UA-43493254-1